Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019
26/12/2019
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp
14/01/2020

– Căn cứ kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các Khóa, Ngành hệ Đại học chính quy, Phòng Giáo vụ thông báo cụ thể Lịch đăng ký học bổ sung, học ghép cho các Khóa học, Ngành học liên quan như sau:

1. Đăng ký học học phần Thực tập tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện:

– Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2016 chưa đăng ký học trong đợt đăng ký tháng 12/2019; Sinh viên các ngành của khóa 2015 trở về trước (của 4 ngành trên) có nguyện vọng học học phần Thực tập tốt nghiệp phải làm Đơn và nộp tại Phòng giáo vụ – Văn phòng 1 cửa – Ô số 1, từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020;

2. Đăng ký học ghép (học lại, cải thiện) các học phần (Trừ học phần Thực tập tốt nghiệp đăng ký như mục 1) trong kỳ 2 năm học 2019 – 2020:

Sinh viên đăng ký học bằng hình thức đăng ký online trên trang qldt.ptit.edu.vn, thời gian đăng ký cụ thể của các Khóa như sau:

2.1- Hệ Đại học chính quy từ khóa 2016 về trước; Cao đẳng chính quy khóa 2015, Liên thông ĐHCQ khóa 2017 thực hiện đăng ký:

– Từ 12h ngày 13/01 (thứ 2) đến 24h ngày 18/01/2020 (thứ 7) và từ 12h ngày 03/02 (thứ 2) đến 24h ngày 09/02/2020 (chủ nhật).

2.2- Hệ Đại học chính quy các khóa 2017, 2018 thực hiện đăng ký:

– Từ 0h ngày 15/01 (thứ 4) đến 24h ngày 18/01/2020 (thứ 7) và từ 12h ngày 03/02 (thứ 2) đến 24h ngày 09/02/2020 (chủ nhật).

3. Điều chỉnh đăng ký đối với tất cả các khóa: Nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký (theo mẫu Phụ lục 4) gửi Văn phòng một cửa – Bộ phận Giáo vụ  (trong giờ hành chính) từ 13/01 – 18/01/2020 và từ 03/02 – 09/02/2020

* Lưu ý: Sinh viên cần chú ý theo dõi số lượng của tất cả các Nhóm môn học trong suốt quá trình đăng ký để tự hoàn thành việc đăng ký của bản thân. Phòng giáo vụ không tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ đăng ký trong đợt đăng ký học ghép./.

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên để biết và thực hiện.