Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)
12/12/2019
Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
16/12/2019
Phòng giáo vụ thông báo:
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ kết quả đăng kí các lớp môn học của sinh viên; phòng Giáo vụ kính gửi các Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm Lịch thi của các lớp học lại (lớp riêng), cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 03/01 đến 11/01/2020.
  • Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang http://qldt.ptit.edu.vn để xem chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về: Lịch thi các lớp học lại riêng HK 1 năm học 2019-2020