Thông báo: DSSV dự kiến được xét CĐR, chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng không có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 11/2019

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020 (đợt tháng 1/2020)
16/12/2019
Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019
26/12/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên dự kiến được xét CĐR, chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng không có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 11/2019, cụ thể các sinh viên download file kèm, Lưu ý:
  1. Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: trước 31/12/2019
  2. Các trường hợp không có phiếu điểm: Yêu cầu nộp bổ sung trước 31/12/2019. Hình thức nộp: Chỉ chấp nhận nếu bản sao gửi từ đơn vị cấp chứng chỉ về địa chỉ: Chỉ tiếp nhận nếu bản sao được gửi từ Đơn vị cấp chứng chỉ (gửi về địa chỉ: Cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797)

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

D14 được chuyển đổi điểm

D15 được chuyển đổi điểm

D14 đạt chuẩn đầu ra

D15 đạt chuẩn đầu ra

DSSV chưa có phiếu điểm