Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo: DSSV dự kiến được xét CĐR, chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng không có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 11/2019
24/12/2019
Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
07/01/2020

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy

– Thực hiện kế hoạch năm 2019 của Học viện.

– Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

– Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-GV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

– Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019. Ngày 25/12/2019, Hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐH chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Đại học các khóa từ 2015 đến khóa 2018 (riêng khóa 2015 chỉ xét các ngành CNTT, CNKTĐ-ĐT, KTĐTVT, CNĐPT, TTĐPT).

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

  1. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018-2019:

Học bổng KKHT được cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Miền Bắc ≥ 2.97 162  
Miền Nam ≥ 2.92 16  
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 3.12 187  
Miền Nam ≥ 3.07 104  
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 3.11 93  
Miền Nam ≥ 3.06 12  
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3.23 79  
Miền Nam ≥ 3.18 34  
5 Truyền thông đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3.60 38  
Miền Nam  
6 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 2.76 68  
Miền Nam ≥ 2.71 37  
7 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 2.63 57  
Miền Nam ≥ 2.58 24  
8 Kế toán Miền Bắc ≥ 2.81 65  
Miền Nam ≥ 2.76 18  
9 Marketing Miền Bắc ≥ 2.93 40  
Miền Nam ≥ 2.88 39  
10 Thương mại điện tử Miền Bắc ≥ 3.00 9  
Miền Nam  
  1. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng CSHN (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo).

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Bộ phận một cửa trước 17h00 ngày thứ Sáu (03/01/2020) để được giải đáp. Cụ thể:

  • Liên quan đến kết quả học tập: Phòng Giáo vụ (ô số 1,2)
  • Liên quan đến kết quả rèn luyện: Phòng CT&CTSV (ô số 3,4)

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ Năm (09/01/2020). Hình thức chi trả:

  • Đối với các sinh viên đã có tài khoản ngân hàng đăng ký với Học viện: Học viện sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản sinh viên.
  • Đối với các sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng đăng ký với Học viện: Sinh viên liên hệ và nhận kinh phí học bổng tại Phòng Tài chính Kế toán (Bộ phận một cửa) theo thời gian như trên.
  • Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

QĐ xét HB kỳ 2(18-19)-CSHN