Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2019-2020
16/12/2019
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020 (đợt tháng 1/2020)
16/12/2019

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện.

Học viện thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện/Trung tâm, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch:

Sinh viên được nghỉ tết Dương lịch năm 2020 ngày 01/01/2020.

  1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán:

Sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (02 tuần). Ngày 03/02/2020 (thứ Hai), sinh viên tập trung trở lại để học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 theo kế hoạch, thời khóa biểu.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Học viện đề nghị sinh viên:

  • Vui đón Tết đảm bảo an toàn, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm.
  • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.
  • Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.
  • Theo dõi lịch học cá nhân trên trang Quản lý đào tạo để tập trung quay trở lại học tập theo đúng kế hoạch đã ban hành.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các lớp sinh viên để biết và thực hiện./.