Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 3, Học kỳ 2 – năm học 2023-2024 (T12/2023)
08/12/2023
Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022 (dự kiến)
13/12/2023

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2023 như sau:

  1. Thời gian:

– Từ thứ Tư ngày 13/12/2023 đến hết thứ Sáu ngày 15/12/2023 các ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện – điện tử, Kỹ thuật điều kiển & tự động hóa

– Từ thứ Hai ngày 18/12/2023 đến hết thứ Năm ngày 21/12/2023 các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin, Báo chí, Công nghệ thông tin Chất lượng cao, Khoa học máy tính, Kế toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ tài chính, Thương mại điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ đa phương tiện, Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu, Điện tử viễn thông.

  1. Thủ tục thực hiện:

– Bước 1: Đại diện Ban cán sự các lớp sinh viên trực tiếp nhận thẻ của các sinh viên trong lớp tại Ô số 1 – Văn phòng một cửa.

– Bước 2: Ban cán sự lớp phát thẻ cho sinh viên trong lớp (có ký nhận theo danh sách lớp do phòng Giáo vụ phát).

– Bước 3: Đại diện Ban cán sự lớp nộp lại danh sách ký nhận thẻ sinh viên cho phòng Giáo vụ tại Văn phòng một cửa (trước 27/12/2023).

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin hoặc chưa có thẻ (do chưa có ảnh) yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 27/12/2023 tại Ô số 1 – Văn phòng một cửa.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các lớp liên quan nghiêm túc thực hiện!