Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh – học kỳ 1 2023-2024 (đối với sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023
27/12/2023
Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023 (dự kiến)
05/01/2024

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh; Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên dùng chứng chỉ đợt 2-kỳ 1 năm học 2023-2024 (nộp đơn từ 04-15/12/2023)

Học viện thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh của khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 như sau:

  1. Danh sách các sinh viên đủ điều kiện kèm theo.
  2. Sinh viên hoàn thiện thủ tục nộp kinh phí xét theo quy định của Học viện:

– Thời gian thu: Từ ngày 29/12/2023 – 12/01/2024

– Hình thức thu: Học viện triển khai thu kinh phí qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link hoặc địa chỉ https://slink.ptit.edu.vn với tài khoản của cá nhân và truy cập chức năng thông tin công nợ để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn).

  1. Các trường hợp chưa hoàn thành nộp kinh phí xét, Học viện sẽ chưa công nhận kết quả mà sinh viên đã đăng ký.
  2. Các sinh viên có thắc mắc về hồ sơ đăng ký xét đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ -SDT:024.385.47797 hoặc gửi email theo địa chỉ: cphien@ptit.edu.vn. Các vướng mắc về kinh phí xét liên hệ Phòng Tài chính kế toán – SĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng ./.

Tải về:

Chuẩn đầu ra D14 đến D19 (đợt từ 04-15.12)

D16 – chuyển đổi điểm

D17 – chuyển đổi điểm

D18 – chuyển đổi điểm

D19- chuyển đổi điểm