Thông báo: Lịch hướng dẫn online cho sinh viên thực tập tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2024 (khối ngành kinh tế và TTĐPT)

Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022 (dự kiến)
13/12/2023
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
19/12/2023

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện.

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2020-2024 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện.

Phòng Giáo vụ thông báo lịch hướng dẫn, tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập theo hình thức online của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2020-2024 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Sinh viên ĐHCQ khóa 2020-2024 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện đã đăng ký học học phần thực tập tốt nghiệp trên QLĐT.
  1. Khung thời gian:
Stt Ngành Thời gian ID TranS
1 QTKD và TMĐT Từ 10h30 -12h00 Thứ 3 ngày 19/12/2023 70252
2 Kế toán Từ 10h30 -12h00 Thứ 6 ngày 22/12/2023 70171
3 Marketing Từ 10h30 -12h00 Thứ 6 ngày 22/12/2023 1109402
4 Truyền thông đa PT Từ 10h30 -12h00 Thứ 6 ngày 22/12/2023 70252

 

  • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (bà Đỗ Thúy Hằng, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng ./.