Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh các lớp khóa 2019, 2022, 2023 – học kỳ 2 2023-2024 (dự kiến)

Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023 (dự kiến)
05/01/2024
Thông báo: Về việc triển khai đào tạo theo phương thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) đối với học phần Triết học Mác – Lênin thuộc học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Các lớp CLC khóa 2022)
17/01/2024

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh;

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh các lớp khóa 2019, 2022, 2023 – học kỳ 2 2023-2024 ( 18/12/2023 đến ngày 29/12/2023)

Học viện thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh các lớp khóa 2019, 2022, 2023, cụ thể:

  1. Danh sách các sinh viên đủ điều kiện kèm theo.
  2. Sinh viên hoàn thiện thủ tục nộp kinh phí xét theo quy định của Học viện:

– Thời gian thu: Từ ngày 16/01/2024 – 26/1/2024

– Hình thức thu: Học viện triển khai thu kinh phí qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link hoặc địa chỉ https://slink.ptit.edu.vn với tài khoản của cá nhân và truy cập chức năng thông tin công nợ để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn).

  1. Các trường hợp chưa hoàn thành nộp kinh phí xét, Học viện sẽ chưa công nhận kết quả mà sinh viên đã đăng ký.
  2. Các sinh viên có thắc mắc về hồ sơ đăng ký xét đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ -SDT:024.385.47797 hoặc gửi email theo địa chỉ: cphien@ptit.edu.vn. Các vướng mắc về kinh phí xét liên hệ Phòng Tài chính kế toán – SĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV xét MHMT KHÓA 2023

DSSV xét MHMT CLC E23

DSSV xét MHMT, CĐĐ KHÓA 2022

KHÓA 2023 – KHÔNG NỘP ĐƠN

DSSV xét CĐĐ KHÓA 2019

DSSV xét CĐR khóa 2019