Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 16,17,18,19

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
19/11/2020
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2017-2021 ngành kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông đa phương tiện
30/11/2020
Ngày 11/1/2021:
Phòng Giáo vụ thông báo:
Kế hoạch thi điều chỉnh môn
– Matlab và ứng dụng (thi trên phòng máy).
–  Chuyên đề An ninh mạng – giảng viên Ngô Quốc Dũng (thi trên phòng máy).
Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để kiểm tra lịch thi của mình.
—————————————————————————————
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch thi các lớp sinh viên khóa 2016, 2017, 2018, 2019. Cụ thể:
1. Kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2016.

2. Kế hoạch thi các lớp môn học-học phần khóa 2017,2018,2019.

3. Thời gian thi: từ 29/12/2020 đến 29/01/2021.

4. Lịch thi chi tiết của cá nhân, sinh viên xem tại hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn.

– Các thắc mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ, tầng 1-A1 (email: nthieu1@ptit.edu.vn, điện thoại: 0243.350.1459)
– Thắc mắc về danh sách dự thi, hoãn thi… sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, tầng 1-A1 hoặc tầng G-A2.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên có liên quan được biết và thực hiện.

Trân trọng!