Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 11/2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2017-2021 ngành kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông đa phương tiện
30/11/2020
Thông báo Về việc: Thu học lại, học cải thiện điểm, lớp riêng học kỳ I năm học 2020-2021
03/12/2020

Kính gửi:  Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ các Khóa đăng ký xét tốt nghiệp tháng 10/2020

 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 27/11/2020 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2016 các khóa trước đề nghị được xét tốt nghiệp (đăng ký tháng 10/2020), phòng Giáo vụ thông báo về kết quả xét tốt nghiệp và việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóahoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 11/2020 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Từ 09h00 ngày thứ Năm (03/12/2020), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện.

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước 17h00 ngày 10/12/2020.

   Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về: DSSV được công nhận tốt nghiệp T11.2020