Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2017-2021 ngành kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông đa phương tiện

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 16,17,18,19
26/11/2020
Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 11/2020
30/11/2020

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện,

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2017-2021 các ngành Kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện.

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức Thực tập tốt nghiệp, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp của các lớp hệ ĐHCQ khóa 2017-2021 trên như sau::

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ khóa 2017-2021 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành: Kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: 17-19/12/2020.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập (1 buổi tại HT số 2): Thứ Ba, Tư (ngày 22-23/12/2020 tùy từng ngành).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (06 tuần):

+ Từ 25/01 – 21/03/2021 đối với các ngành QTKD, Kế toán, Marketing.

+ Từ 18/01 – 14/03/2021 đối với ngành Truyền thông Đa phương tiện

 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: hoàn thành trước 29/3/2021.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm Khóa luận tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 05/04 – 11/04/2021
 • Tổ chức giao KL tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: 12/04 –18/04/2021
 • Thực hiện ĐKLTN, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): 19/10 – 27/12/2020.
 • Bảo vệ ĐA/KL tốt nghiệp: 19/04 – 27/06/2021

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (thầy Nguyễn Hải Nam, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về: Toàn văn thông báo + Phụ lục kế hoạch thực tập tốt nghiệp