Thông báo Về việc: Thu học lại, học cải thiện điểm, lớp riêng học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 11/2020
30/11/2020
Thông báo Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2017 các ngành kinh tế (D17QTDN, TMĐT, KT, IMR, PMR) và hệ Đại học khóa 2017 ngành Truyền thông Đa phương tiện (D17TTĐPT)
03/12/2020

Căn cứ quyết định số 740/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học 2020-2021;

Căn cứ danh sách sinh viên lớp môn học được tổ chức lớp riêng tại học kỳ I năm học 2020-2021;

Học viện thông báo về việc thu  học lại lớp riêng học kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

  1. Mức thu học lại:

– Học lại áp dụng theo Quyết định số 740/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện.(phụ lục kèm theo)

  1. Thời gian thu: Từ 02/12/2020 đến 12/12/2020

Sau ngày 12/12/2020, những sinh viên chưa nộp học phí thì:

  • Không được công nhận kết quả thi học kỳ I năm học 2020-2021;
  • Không được đăng ký môn học, học kỳ II năm học 2020-2021
  1. 3. Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt( sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt…) phải làm đơn xin hoãn chậm nộp học phí( theo mẫu và kèm theo hồ sơ theo quy định) để Học viện xem xét.
  2. 4. Hình thức thu:

*Đối với khóa 2015 trở về trước (2012;2013;2014; 2015): thực hiện thu tiền qua ngân hàng theo cách 2.

*Đối với khóa 2016; khóa 2017; 2018,2019: thu học phí qua ngân hàng

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B14DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D14CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ I năm 2020-2021;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu học phí kỳ I năm học 2020-2021 phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.385.47796).

Tải về: Toàn văn thông báo + các mức thu