Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 3 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 3
24/03/2022
Thông báo: V/v Xử lý một số sinh viên học lớp GDQP-AN đợt 2 – nhóm lớp 3 gửi ảnh không phải là kết quả test covid
26/03/2022

Tính đến 9h00 ngày 26/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 3, còn nhiều sinh viên chưa đăng ký khai báo tình trạng sức khỏe, đăng ký học Giáo dục quốc phòng- An ninh. Đề nghị các sinh viên  phải khai báo thông tin ngay.

–  Các trường hợp không khai báo thông tin sẽ không được tham gia học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh đợt này và xem xét kỷ luật.

Hệ thống sẽ mở thời gian đăng ký, khai báo thông tin đến hết 10h30 ngày 26/3/2022.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV chưa đăng ký, khao báo y tế nhóm lớp 3(Tính đến 9h00 26/3/2022)

Không khai báo y tế lớp 3_V2 (Tính đến hết 10h30 26/3/2022)