Thông báo: Các bước sinh viên vào Trung tâm học môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2021

Thông báo: V/v Xử lý một số sinh viên học lớp GDQP-AN đợt 2 – nhóm lớp 3 gửi ảnh không phải là kết quả test covid
26/03/2022
Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 3
26/03/2022
  1. Bước 1: Trước khi sinh viên vào trung tâm

– Phòng ĐT&QLSV làm tổ chức biên chế theo tiểu đội, trung đội, đại đội và biên chế phòng ở ký túc xá cho sinh viên, mỗi phòng KTX có 01 sinh viên làm trưởng phòng phụ trách.

– Gửi danh sách tổ chức biên chế đơn vị, phòng ở KTX và cơ sở vật chất cho trường liên kết thông báo cho sinh viên trên trang web của trường mình để sinh viên biết và thực hiện.

  1. Bước 2: Khi sinh viên vào Trung tâm (từ 07h00 đến 12h00)

– Sinh viên vào Trung tâm học tập trung phải có kết quả test nhanh trong vòng 72 tiếng và xác nhận đã tiêm đủ 02 mũi Vaccine phòng chống covid19.

– Phòng ĐT&QLSV, Ban QLSV và các giảng viên đón và hướng dẫn đưa sinh viên về sân ký túc xá nhà C7 để tập trung sinh viên (hướng dẫn tập trung theo đội hình tiểu đội, trung đội đã gửi cho nhà trường).

– Phòng ĐT&QLSV kiểm tra tổ chức, biên chế tiểu đội, cán bộ kiêm chức tiểu đội, trung đội, đại đội và cho sinh viên về nhận phòng ở ký túc xá.

  1. Bước 3: Khi các tiểu đội về phòng ký túc xá.

– Mỗi phòng cử 01 người để trông đồ và dọn phòng.

– Lực lượng còn lại cùng Tiểu đội trưởng cầm danh sách đã chốt quân số xuống chân cầu thang lấy nước uống cho phòng của mình.

– Tiểu đội trưởng dẫn tiểu đội sang khu Giặt Là ở đầu nhà C9 (Phòng 111, 112) nhận quân phục: 2 bộ/người.

– Tiểu đội trưởng dẫn Tiểu đội lên các kho giảng đường 5 tầng nhận Quạt, Mũ, Dây lưng, chăn màn, ghế, vở, khăn mặt…

* Chú ý:

– Nhận đồ nào tiểu đội trưởng phải đếm kỹ, đủ số lượng mới ký sổ.

– Nhận xong đồ phải quản lý chặt chẽ, mang về phòng mới chia; nếu vừa đi vừa chia để rơi, mất thì tiểu đội tự đền.

– Sau khi nhận đồ về thì nhanh chóng cấp phát cho các thành viên trong tiểu đội của mình và tổ chức sắp xếp phòng ở gọn gang, sạch sẽ.

– Tiểu đội trưởng chỉ định mỗi phòng của tiểu đội mình có 1 trưởng phòng chịu trách nhiệm chính về phòng của mình.

  1. Bước 4: Tổ chức ăn trưa

– 11h30, Phòng HC, TC, KT phổ biến qui định, hướng dẫn cho sinh viên ăn cơm trưa (lấy cơm hộp theo tiểu đội mang về phòng ăn).

  1. Bước 5: Học nội quy, quy chế môn học GDQPAN

– Buổi chiều 13h30, tập trung sinh viên học nội quy, quy chế môn học, chốt quân số, phổ biến qui định về công tác hậu cần theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  1. Bước 6: Tổ chức học tập

– Tổ chức học tập theo kế hoạch học tập hàng ngày (có kế hoạch riêng).

  1. Bước 7 : Kết thúc khoá học, sinh viên về trường

– Buổi chiều trước ngày bế giảng khoá học: Trả vật chất theo Trung đội.

+ 14h00 sinh viên trả 01 bộ quân phục tại nhà giặt C9.

+ 15h00 trả giáo trình, vở ghi, vỏ bình nước.

– Buổi sáng ngày bế giảng:

+ Mỗi phòng KTX cử 02 sinh viên ở lại phòng, tổng dọn vệ sinh phòng sạch sẽ; kiểm tra lại cơ sở vật chất trong phòng chuẩn bị bàn giao cho các thầy cô quản lý KTX.

+ Sau khi tổ chức bế giảng xong, các tiểu đội trả quân trang, ghế, mũ, dây lưng và mang phiếu trả vật chất về bàn giao cho các bạn Trung đội trưởng.