Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 3

Thông báo: V/v Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
24/03/2022
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 3 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế
26/03/2022

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh, đợt 2 – phần thực hành;

– Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu toàn bộ sinh viên Khóa 2021 Nhóm lớp 3:  Ngành Kế toán, QTKD, Marketing, TMĐT; Fintech, Truyền thông ĐPT đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế, tình trạng sức khỏe, cụ thể như sau:

  1. Cách thức đăng ký và khai báo:
  • Sinh viên sử dụng tài khoản email của Học viện đã cung cấp để thực hiện đăng ký online vào Form theo đường link sau: https://forms.office.com/r/i9eVjXvnZQ
  • Sinh viên tự test Covid tại nhà và khai rõ tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn chi tiết trên Form theo khung thời gian dưới đây.
  1. Thời gian thực hiện đăng ký và khai báo tình trạng sức khỏe
Nhóm lớp 3:Ngành Kế toán, QTKD, Marketing, TMĐT; Fintech, Truyền thông ĐPT Từ 27/03/2022 đến 02/04/2022 Từ 9h ngày 25/3/2022 đến 9h ngày 26/3/2022
  1. Lưu ý:
  • 100% sinh viên phải thực hiện việc đăng ký và khai báo này.
  • Các sinh viên ốm đau, bệnh tật khai báo rõ lý do và được công nhận như đơn xin hoãn học và sẽ được Học viện bố trí học bù vào kỳ hè.
  • Các trường hợp không thực hiện đăng ký Form trên, nghỉ không có lý do hoặc không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định.
  • Học viện sẽ tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống và điều trị Covid-19 cho sinh viên trước khi đi học GDQP-AN (xem Thông báo số 26/TB-GV ngày 7/3/2022).

Phòng Giáo vụ đề nghị CVHT và Ban cán sự các lớp thông báo và đôn đốc sinh viên khóa 2021 được biết và nghiêm túc thực hiện.

Trân trong thông báo!

Tải về:

TB27_ĐK-học-GDQP_thực-hành