Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2022.
21/03/2022
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 (khối kinh tế, TT ĐPT) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 4/2022)
22/03/2022

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học lại, học cải thiện theo hình thức lớp riêng của học kỳ 2, năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy. Cụ thể như sau:

 1. Học phần dự kiến mở và đối tượng đăng ký học:
 • Các học phần sinh viên có nguyện vọng (trừ các học phần: Thực tập tốt nghiệp; Giáo dục An ninh quốc phòng; Các học phần thay thế tốt nghiệp của các ngành khối Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện);
 • Đối tượng: Sinh viên các khóa 2018 các ngành Kinh tế, TTĐPT; sinh viên Khóa 2017 trở về trước còn thời hạn đào tạo.
 1. Hình thức học tập: Học tập trực tuyến qua phần mềm TranS
 2. Nguyên tắc mở lớp: Các lớp môn học được mở trên nguyên tắc:
 • Có sinh viên đăng ký nguyện vọng, trong đó ưu tiên mở các lớp: có từ 5 sinh viên trở lên đăng ký học; các học phần không mở trong kỳ 2 năm học 2021-2022.
 • Các lớp học phần các Khoa đào tạo 1 bố trí được giảng viên giảng dạy.
 1. Kế hoạch thực hiện:
 • Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống QLĐT: Từ 12h00 ngày 28/03 đến 24h00 ngày 31/03/2022
 • Thời gian xây dựng kế hoạch, thông báo TKB các lớp mở: từ 01/04 – 15/04/2022.
 • Thời gian học: từ 18/04 – 22/05/2022 (trực tuyến trong và ngoài giờ hành chính).
 • Thời gian nộp lệ phí học lại: Từ 25/04 – 08/05/2022.
 • Thời gian thi dự kiến: Từ 23/05 – 29/05/2022.
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên đăng ký nguyện vọng online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên vào phần Đăng ký môn học: tại ô Đăng ký nguyện vọng nhập đúng Mã môn học có nguyện vọng học, sau đó bấm nút Lưu.
 • Sinh viên không được đăng ký lại các học phần đang tham gia học tại Học kỳ 2 năm học 2021-2022.
 • Nguyện vọng đăng ký chính là các môn học sinh viên sẽ phải học nếu mở lớp, sinh viên đã đăng ký nguyện vọng không được rút bớt môn học trong mọi trường hợp.
 • Các vấn đề vướng mắc Sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0836559808 (trong giờ hành chính)

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Trân trọng!