Thông báo: V/v Xử lý một số sinh viên học lớp GDQP-AN đợt 2 – nhóm lớp 3 gửi ảnh không phải là kết quả test covid

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 3 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế
26/03/2022
Thông báo: Các bước sinh viên vào Trung tâm học môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2021
26/03/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Sau khi kiểm tra các ảnh chụp kết quả test, phiếu xét nghiệm… của sinh viên phát hiện 1 số sinh viên gửi các ảnh chụp không liên quan đến kết quả test covid, đề nghị các sinh viên này nghiêm túc kiểm điểm, viết bản tường trình nộp cho phòng Giáo vụ trực tiếp vào 8h00 ngày 27/3/2022, kèm ảnh chụp kết quả test của mình để xem xét giải quyết, SV không làm kiểm điểm sẽ không được đi học đợt này, Cụ thể:

STT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính
1 D21CQMR01-B B21DCMR041 Nguyễn Hải Đăng 05/01/2003 Nam
2 D21CQTC01-B B21DCTC061 Lê Thị Phương Linh 23/01/2003 Nữ
3 D21CQTC02-B B21DCTC010 Nguyễn Đình Hải Minh 01/07/2003 Nam

Trân trọng ./.