Thông báo V/v Ban hành Lịch thi lần hai học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022 (dự kiến)
22/03/2022
Thông báo: V/v Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
24/03/2022

Kính gửi:   Các lớp sinh viên

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết quả thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi lần hai học kỳ I năm học 2021 – 2022, cụ thể:

– Đối tượng dự thi:

+ Sinh viên khóa 2021 có điểm kết thúc học phần đạt F;

+ Sinh viên các khóa đã có đơn hoãn thi lần một được TT Khảo thí & ĐBCLGD đồng ý;

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS;

– Thời gian thi: Từ 02/04 đến 10/04/2022.

Đề nghị Khoa/ Bộ môn thông báo kế hoạch này tới giảng viên có liên quan được biết và thực hiện.

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, yêu cầu sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện (. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.