Thông báo: V/v Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v Ban hành Lịch thi lần hai học kỳ I năm học 2021-2022
23/03/2022
Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 3
24/03/2022

Thực hiện Kết luận của Ban Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban tuần 12/2022; Học viện thông báo thời gian quay trở lại học tập tập trung và hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Thời gian quay trở lại học tập tập trung:

– Khóa 2018, 2021: từ ngày thứ Hai, 04/04/2022

– Khóa 2019, 2020: từ ngày thứ Ba, 12/04/2022

  1. Khung thời gian tổ chức giảng dạy – học tập kèm theo

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

 

Tải về: