Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D19CN, D19QT, D19DPT, D19MR, D20DPT, D21ACCA

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 2 năm học 2021-2022
14/04/2022
Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp Học phần tiếng anh bổ trợ (Course 0) học kỳ 2 năm học 2021-2022
22/04/2022
 • Căn cứ thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2022 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2019 các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử; Khóa D20 ngành Công nghệ Đa phương tiện; Khóa D21 ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA;
 • Xét kết quả đăng ký chuyên ngành trên hệ thống QLĐT của sinh viên các khóa.

Phòng Giáo vụ thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành và phân lớp như sau:

 1. Ngành Công nghệ thông tin (khóa 2019-2024)
 • Chuyên ngành HTTT: 04 lớp gồm 257 sinh viên.
 • Chuyên ngành CNPM: 08 lớp gồm 461 sinh viên.
 1. Ngành Quản trị kinh doanh (khóa 2019-2023)
 • Chuyên ngành Thương mại điện tử: 03 lớp gồm 151 sinh viên.
 • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 01 lớp gồm 30 sinh viên.
 1. Ngành Marketing (khóa 2019-2023)
 • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu Marketing số: 01 lớp gồm 50 sinh viên.
 • Chuyên ngành Internet Marketing: 03 lớp gồm 153 sinh viên.
 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (khóa 2019-2024)
 • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử máy tính: 03 lớp gồm 186 sinh viên.
 • Chuyên ngành Xử lý tín hiệu và truyền thông: 01 lớp gồm 65 sinh viên.
 1. Ngành Công nghệ đa phương tiện (khóa 2020-2025)
 • Chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện: 01 lớp gồm 62 sinh viên.
 • Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện: 03 lớp gồm 165 sinh viên.
 1. Ngành kế toán chuẩn quốc tế ACCA (khóa 2021-2025)
 • Chuyên ngành kế toán chuẩn quốc tế ACCA: 01 lớp gồm 27 sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành, cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) tới cô Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Giáo vụ – ntvha@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 27/04/2022 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách D21ACCA

Danh sách D20ĐPT

Danh sách D19QT

Danh sách D19MR

Danh sách D19DT

Danh sách D19CN