Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp ĐHCQ khoá 2022

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022
13/12/2022
Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022
22/12/2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023;

Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với khóa 2022 cụ thể:

  1. Thời gian thi: từ 30/01 đến 19/02/2023
  2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên:

Sinh viên xem tại trang Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn (mục Lịch thi)

Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.