Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp ĐHCQ khoá 2022
14/12/2022
Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh bổ trợ khoá 2022
23/12/2022

– Căn cứ thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Học viện thực hiện việc chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên cụ thể như sau:

 

  • Đối với SV có STK & không nợ học phí: Nhận tiền qua hình thức chuyển khoản
  • Đối với SV không có STK hoặc nợ học phí: Nhận tiền mặt tại P118 nhà A1 từ ngày 22/12 đến hết 30/12

 

* Sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 2 2021-2022