Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) (21/10/2009 )

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD khóa D2005
21/10/2009
Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) (21/10/2009 )
21/10/2009
Show all
Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003)
Quy chế này quy định việc tổ chức đào tạo, thi kiểm tra và cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa (ban hành kèm theo quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, và thường được gọi tắt là Quy chế 40/2003)