Danh sách Ban cán sự các lớp khóa 2009 (22/10/2009 )

Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) (21/10/2009 )
21/10/2009
Lịch thi lại các lớp tại chức D06QTKD (dự kiến)
22/10/2009
Show all

Ngày  /10/2009, Giám đốc Học viện đã có QĐ số /QD…. về việc

STT Họ và tên Chức danh Lớp Ghi chú
1 Hoàng Anh Lớp trưởng D09-VT1 01258872424
2 Lê Huệ Phương Lớp phó 01674357145
3 Trần Mạnh Quân Lớp phó 0988850124
4 Nguyễn Đăng Quỳnh Lớp trưởng D09-VT2 01228274949
5 Nguyễn Thanh Bình Lớp phó 01686845074
6 Lê Hoài Thanh Lớp phó 0972001626
7 Nguyễn Hoàng Dương Lớp trưởng D09-VT3 01674116891
8 Nguyễn Cảnh Tuân Lớp phó 0989996865
9 Nguyễn Thanh Thắng Lớp phó 01239873555
10 Phạm Văn Thuận Lớp trưởng D09-VT4 0986700078
11 Lê Minh Trưởng Lớp phó 0978772591
12 Nguyễn Hà Việt Anh Lớp phó 0925098888
13 Nguyễn Hà Nam Lớp trưởng D09-VT5 0977999125
14 Trần Quang Hậu Lớp phó 0973664845
15 Đoàn Mạnh Cường Lớp phó
16 Nguyễn Thị Thanh Hà Lớp trưởng D09-CN1 02413502426
17 Nguyễn Thị Hòa Lớp phó 01647444369
18 Ngô Văn Cường Lớp phó 01684566280
19 Nguyễn Bá Thước Lớp trưởng D09-CN2 0986333459
20 Lê Trường An Lớp phó 01697041151
21 Nguyễn Hoàng Hiệp Lớp phó 0955277751
22 Bùi Quốc Anh Lớp trưởng D09-CN3 01653275155
23 Lưu Mạnh Tuyền Lớp phó
24 Lê Thành Đạt Lớp phó
25 Ngô Ngọc Hà Lớp trưởng D09-CN4 01695355807
26 Nguyễn Thị Liên Lớp phó 01658885283
27 Lê Viết Đông Lớp phó 01686800569
28 Vũ Hoàng Minh Lớp trưởng D09-CN5 0934685485
29 Trần Thị Hương Thảo Lớp phó 01693504504
30 Đỗ Thị Ninh Lớp phó 0973122047
31 Đào Cao Cường Lớp trưởng D09-DT1 01239478413
32 Lê Tiến Hải Lớp phó 01663110060
33 Ngô Linh Huy Lớp phó 01684821457
34 Lê Mạnh Hùng Lớp trưởng D09-DT2 0936023444
35 Vũ Công Nhung Lớp phó 01656234903
36 Lê Văn Thi Lớp phó 01657517791
37 Đỗ Lê Tân Lớp trưởng D09-QT1 01253592318
38 Dương Hải Yến Lớp phó 01695566366
39 Ngô Thị Thúy Nga Lớp phó 01679600079
40 Nguyễn Minh Đăng Lớp trưởng D09-QT2 01652203612
41 Vũ Ánh Ngọc Lớp phó 0988842354
42 Lê Hoàng Dương Lớp phó 0169427186
43 Trần Thị Quỳnh Nhung Lớp trưởng D09-QT3 01685517671
44 Đặng Ngọc Tuyển Lớp phó 01649556066
45 Trần Thị Hoàng Hoa Lớp phó 01254000999
46 Phạm Quang Anh Lớp trưởng C09-VT 0973719902
47 Đỗ Trung Sơn Lớp phó 01653212536
48 Lại Thị Phúc Lớp phó
49 Phạm Thị Yến Lớp phó 01683307057
50 Bùi Đức Cường Lớp phó 01686342997
51 Nguyễn Thị Thu Lớp trưởng C09-CN 01677864262
52 Vũ Hồng Anh Lớp phó 0125446528
53 Nguyễn Thị Nga Lớp phó 0982180506
54 Đinh Đức Thiện Lớp trưởng C09-QT 01693206309
55 Vũ Hoàng Tùng Lớp phó 01252509426
56 Lê Thị Quỳnh Trang Lớp phó 0906188696

Hoặc xem, tải danh sách BCS các lớp khóa 2009  tại đây