Mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (19/10/2009 )

Các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010 (19/10/2009 )
19/10/2009
Quy định Nội quy sử dụng thông tin thư viện (19/10/2009 )
19/10/2009
Show all

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trong khi chờ cấp văn bằng chính thức, Phòng GV&CTSV sẽ thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa học chính thức cho sinh viên (sau 5-7 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp).

Sinh viên liên hệ Phòng GV&CTSV theo hạn trên để nhận giấy và bảng điểm (sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên để nhận giấy và bảng điểm)