Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD khóa D2005

Danh sách phân công GVHD hướng dẫn sinh viên khóa D05 làm đồ án-khóa luận tốt nghiệp (cập nhật)
21/10/2009
Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) (21/10/2009 )
21/10/2009

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2005 (D05) và các lớp đại học văn bằng 2 khóa 2007 B207) vào tháng 12/2009, Phòng GV&CTSV – Khoa QTKD1 thông báo đề cương ôn thi tốt nghiệp 2 môn của ngành QTKD như sau:

1. Môn Kinh tế học (xem, tải file tại đây).

2. Môn Quản trị nguồn nhân lực (xem, tải file tại đây).

Chúc các bạn ôn thi đạt kết quả.