Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3
01/12/2009
Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009.
03/12/2009
Show all
Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009
Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại :

– Lớp đại học bằng 2 (thi vấn đáp các môn chuyên đề viễn thông, ngày 04/12/2009).

 

THỜI GIAN THI LỚP MÔN THI SĨ SỐ HỘI TRƯỜNG GHI CHÚ
Ngày Buổi Thời
gian
04/12/2009 Sáng 8h00 B07VT Chuyên đề thông tin vô tuyến 5 1 phòng vấn đáp
04/12/2009 Chiều 13h30 B07VT Chuyên đề thông tin quang 7 1 phòng vấn đáp

– Các lớp TCD06QT1, QT2.

 

THỜI GIAN THI LỚP MÔN THI SĨ SỐ HỘI TRƯỜNG GHI CHÚ
Ngày Buổi Thời
gian
21/12/2009 Sáng 8h00 TCD06QT1 Kinh doanh quốc tế 5 104A3
TCD06QT2 Kinh doanh quốc tế 7
10h00 TCD06QT1 Quản trị sản xuất 3 207A3
TCD06QT2 Quản trị sản xuất 12
23/12/2009 Chiều 13h30 TCD06QT1 Quản trị marketing dịch vụ 5 204A3
TCD06QT2 Quản trị marketing dịch vụ 8
15h30 TCD06QT1 Hệ thống thông tin quản lý 1 311A3
TCD06QT2 Hệ thống thông tin quản lý 2
24/12/2009 Sáng 8h00 TCD06QT1 Quản lý nhà nước về BCVT&CNTT 4 104A3
TCD06QT2 Quản lý nhà nước về BCVT&CNTT 5
10h00 TCD06QT1 Kế toán quản trị 4 308A3
TCD06QT2 Kế toán quản trị 8
Chiều 13h30 TCD06QT2 Quản trị công nghệ 2 207A3

(Xem file lịch thi kèm theo)