Thông báo hoãn tổ chức một số lớp học lại đợt 1 năm học 2009-2010

Kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ CQ (CSHĐ)
05/12/2009
Lịch thi lại tại chức D06QT1,2
18/12/2009
Show all

Theo thông báo số 152/GV&CTSV ngày 30/10/2009 của Phòng GV&CTSV, bắt đầu từ ngày 01/11/2009 Học viện sẽ tổ chức học lại đợt 1 năm học 2009 – 2010 với thời gian đăng ký học lại từ ngày 05 đến ngày 15/11/2009, sau đó gia hạn đến hết ngày 25/11/2009. Sau thời gian trên, Phòng GV&CTSV đã tập hợp số liệu sinh viên đã đăng ký học lại tại Phòng KTTC của Học viện, nay xin thông báo việc hoãn tổ chức một số lớp học lại trong đợt 1 do có số lượng sinh viên đăng ký học quá ít (dưới 10 sinh viên), không đủ điều kiện để mở lớp theo như dự kiến. Cụ thể như sau:

1- Danh sách các lớp học lại hoãn tổ chức trong đợt 1 (từ tháng 11/2009 đến tháng 02/2010). Cụ thể như sau:

1-     Môn Điện tử tương tự – Sĩ số: 08 sinh viên –  Giảng viên: Lê Đức Toàn

2-     Môn Lý thuyết mạch – Sĩ số: 08 sinh viên –  Giảng viên: Nguyễn Quốc Dinh

3-     Môn Kỹ thuật chuyển mạch 1- Sĩ số: 07 SV –  Giảng viên: Hoàng Trọng Minh

4-     Môn Kiến trúc máy tính – Sĩ số: 06 sinh viên –  Giảng viên: Nguyễn Ngọc Vinh

5-     Môn Kỹ thuật đồ hoạ – Sĩ số: 04 sinh viên –  Giảng viên: Trịnh Vân Anh

6-     Môn Tiếng Anh chuyên ngành – Sĩ số: 03 SV –  Giảng viên: Nguyễn Thị Thiết

Các môn học trên, Học viện sẽ tiếp tục tổ chức khi đủ điều kiện thành lập lớp hoặc bố trí học ghép vào kỳ 2 năm học 2009-2010. Về học phí và thời gian đã giảng dạy, học tập trên lớp, căn cứ vào Sổ nhật ký lớp học của Giảng viên và Phòng GV&CTSV, sẽ được bảo lưu và tiếp tục tính trong đợt học sau.

2- Đối với các môn học lại khác trong năm học 2009 – 2010, Học viện sẽ chỉ tổ chức học lại 01 lần cho mỗi môn trong một năm học hoặc khi có đủ điều kiện để thành lập lớp. Vì vậy, Phòng GV&CTSV lưu ý các sinh viên đăng ký học đầy đủ, đúng thời hạn theo thông báo.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị các Khoa đào tạo 1, các Giảng viên giảng dạy tạo điều kiện phối hợp triển khai thực hiện lịch hoãn tổ chức học lại; Ban cán sự các lớp thông báo cho những sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

Trân trọng!