Kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ CQ (CSHĐ)

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT (5/12/2009 )
05/12/2009
Thông báo hoãn tổ chức một số lớp học lại đợt 1 năm học 2009-2010
07/12/2009
Show all

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ chính quy  tại Cơ sở đào tạo Hà đông từ ngày 07/12/2009 như trong file đính kèm. (File đính kèm)

Trung tâm KT&ĐBCLGD kính đề nghị các Khoa, Bộ môn và CBGD phối hợp thực hiện theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Trân trọng.