Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT (5/12/2009 )

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010
05/12/2009
Kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ CQ (CSHĐ)
05/12/2009
Show all
Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT

Ngày 04/12/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của sinh viên Đỗ Hoàng Quân (ngày sinh: 21/04/1991, mã SV: 091C670030), về việc nhầm, sai ngày sinh trong danh sách lớp C09QT (trong danh sách lớp theo quyết định thành lập lớp số 802/QĐ-GV&CTSV ngày 08/10/2009 ghi nhầm ngày sinh là: 24/04/1991).

Qua kiểm tra hồ sơ, Phòng GV&CTSV đính chính lại ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân chính xác là21/04/1991 và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Vậy Phòng GV&CTSV thông báo đính chính lại ngày sinh của sinh viên để đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong quá trình học tập.

Trân trọng thông báo!