Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Bảng điểm lần 2 các môn chuyên đề- B207VT
04/12/2009
Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT (5/12/2009 )
05/12/2009
Show all
Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010
Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo việc phân bố danh sách sinh viên vào các phòng thi theo lịch thi học kỳ 1, năm học 2009-2010 như sau (xem file kèm).

Ví dụ: lớp C08CN1 thi môn Toán rời rạc 1 vào sáng ngày 03/12/2009, trong danh sách phân bố ghi: phòng thi 101 (1-29), phòng thi 103 (30-57) có nghĩa là sinh viên có thứ tự từ 1-29 trong danh sách lớp sẽ thi tại phòng 101-A3, những sinh viên có số thứ tự 30-57 thi tại phòng 103-A3.

Việc phân bố trên có thể là tương đối đối với những sinh viên ở lân cận danh sách công bố. Sinh viên lưu ý việc đi sớm 15 phút trước giờ thi để đảm bảo việc vào phòng thi theo đúng lịch đã công bố.

 

Trân trọng.