Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012)

Thời khóa biểu học kỳ 4 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH CQ ngành CNTT và ĐTVT đợt 2/ 2010
29/05/2012
Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2010 đợt 2
01/06/2012
Show all
Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012)
Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên thông báo:

– Lịch thi lần 2 (thi từ 11/7/2012) đối với các lớp khóa 2008
(Sinh viên xem, theo dõi kết quả thi lần 1 (D08 đã có đủ điểm thi) tại các trang: www.ptit.edu.vn/ttkthoặc www.ptit.edu.vn/giaovu).

– Lịch thi lần 2 của các lớp khóa 2009; 2010 và 2011 (Cập nhật 11/07/2012)

– Lịch thi lần 2 của các lớp E09, E10, D11CQPT01, D11CQCN12B: (Cập nhật 16/7/2012)

– Điều chỉnh kế hoạch thi phòng máy đối với lịch thi lần 2 các khóa 08,09,10,11: (Cập nhật 17/7/2012)

Đề nghị các sinh viên phải thi lại thực hiện đúng theo lịch thi đã được công bố. Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng ./.

Lịch thi lần 2 (thi từ 11/7/2012) đối với các lớp khóa 2008
Lịch thi lần 2 của các lớp khóa 2009; 2010 và 2011
Lịch thi lần 2 của các lớp E09, E10, D11CQPT01, D11CQCN12B
Điều chỉnh kế hoạch thi phòng máy đối với lịch thi lần 2 các khóa 08,09,10,11