Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp tháng 3 năm học 2012

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2010 đợt 2
01/06/2012
Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012
04/06/2012
Show all
Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp tháng 3 năm học 2012
Ngày 1 – 6 – 2012, Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm học 2012, các lớp H09 đợt 2 và các hệ khác thi lại, chi tiết xem file đính kèm
Trân trọng thông báo!
4/6/2012