Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp tháng 3 năm học 2012
04/06/2012
Cty VTN thông báo tuyển dụng lao động tháng 06-07/2012
05/06/2012
Show all

1. Mức thu: Thực hiện theo các mức thu của Học viện.

* Khi nộp học phí, sinh viên nộp cùng các khoản tiền sau:

  Tiền BHYT (gồm toàn bộ sinh viên khóa 2010 và những sinh viên khóa 2008, 2009 chưa nộp tiền BHYT đợt 1/2011) theo quy định của ngành bảo hiểm là: 210.000 đ/SV.

 – Lệ phí KTX đối với những sinh viên tiếp tục ở nội trú KTX B2, B5: 170.000 đ/SV/th x 5 tháng = 855.000 đ (riêng sinh viên các lớp C08, D07 chỉ bổ trí ở và thu 1,5 tháng x 170.000 đ/tháng  = 255.000 đ).

2. Thời gian thu:

 + Đối với các lớp thuộc ngành ĐTVT, CNTT: từ ngày 22/8 đến ngày 30/8/2011.

 + Đối với các lớp thuộc ngành QTKD, KT, Đ-ĐT:  từ ngày 31/8 đến ngày 09/9/2011.

 + Đối với các lớp đào tạo bằng tiếng Anh, liên kết quốc tế, khóa 2011 sẽ có thông báo sau.

3. Địa điểm thu: Phòng 110- nhà A1 (Khi nộp học phí sinh viên mang theo thẻ sinh viên)

 

Trân trọng ./.