Thông báo thu nợ học phí kỳ II năm học 2011-2012 (ĐH-CĐ chính quy cơ sở Hà Đông)

Thông báo: Thời khóa biểu và danh sách các lớp học hè năm học 2011-2012 (Cập nhật Danh sách 02/07/2012)
05/06/2012
Cty VTN thông báo tuyển dụng lao động tháng 06-07/2012 (5/6/2012 )
05/06/2012
Show all
Căn cứ Quyết định 942/KTTC-HV ngày 22/11/2011 Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc “ban hành Quy định về thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, Học viên, sinh viên của Học viện”;        Căn cứ Thông báo số 1127/TB-KTTTC ngày 30/12/2011 của Giám đốc Học viện về Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2011-2012;

Căn cứ các Thông báo nhắc nợ học phí lần 1 và lần 2 của Phòng Kinh tế- Tài chính: Thông báo số 15/TB-KTTC ngày 04/04/2012 về việc Hoàn tất nộp học phí kỳ II năm học 2011-2012, Thông báo số 279/TB-KTTC ngày 27/04/2012 về việc Thu học phí kỳ II năm học 2011-2012 lần 3 đối với sinh viên CĐ-ĐH CQ;

Phòng Kinh tế- Tài chính đã tổ chức thu học phí kỳ II năm học 2011-2012 cho sinh viên từ ngày 31/01/2012 nhưng đến thời điểm 01/06/2012 vẫn còn những sinh viên còn nợ học phí (Danh sách chi tiết kèm theo). Để tạo điều kiện cho các sinh viên nợ học phí đủ điều kiện dự thi lần 2, Học viện thông báo về kế hoạch thu nợ học phí đối với các sinh viên trên như sau:

1. Mức thu
:  Theo các quy định hiện hành của Học viện

        2. Thời gian thu: Từ ngày 05/06/2012 đến hết ngày 12/06/2012

        3. Địa điểm thu: Văn phòng Giao dịch Một cửa

Hết thời gian trên, những sinh viên còn nợ Học phí sẽ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và không được dự thi lần 2 của học kỳ II năm học 2011-2012 theo điều 6.2.1 của Quyết định 942/ KTTC-HV ngày 22/11/2011 của Giám đốc Học viện.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện . Mọi vướng mắc liên hệ Bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch Một cửa – Điện thoại (04) 33113166- 38547796 để được giải đáp.

Trân trọng ./.