Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2022 và các khóa trước trả nợ (điều chỉnh)

Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2022
31/08/2023
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội (tháng 9/2023)
12/09/2023

Căn cứ các Quyết định số 283/QĐ–GDQP,AN ngày 18/7/2022 và Quyết định số 288-1,2/QĐ–GDQP,AN ngày 08/12/2022 của Trung tâm GDQP An ninh – Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN và khen thưởng khóa 288 thuộc các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2022 và các sinh viên khóa trước trả nợ môn của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo đến Sinh viên các lớp trên về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đến nhận chứng chỉ GDQP – AN như sau:

  1. Đối tượng:
  • Sinh viên khóa 2022 học GDQP-AN đợt tháng 10, 11/2022
  • Sinh viên các khóa trước trả nợ môn (học cùng khóa 2022)
  1. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ:
  • Thời gian: Từ ngày 18/09/2023 theo lịch trả của từng lớp kèm theo (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Ô số 1,2 – Phòng Giáo vụ – Bộ phận “Văn phòng một cửa”.
  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thiết:
  • Chứng chỉ được trả cho từng sinh viên. Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo theo CMTND/CCCD hoặc thẻ sinh viên.
  • Sinh viên đến nhận theo đúng lịch trả của từng lớp. Các trường hợp không nhận theo lịch nêu trên, phòng Giáo vụ sẽ trả chứng chỉ sau khi đợt trả theo lớp kết thúc.
  • Sinh viên lớp ACCA nhận thẻ theo danh sách lớp ban đầu.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + lịch trả chứng chỉ