Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2023.

Thông báo V/v: Lịch học tập trực tuyến một số tiết học trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024
14/08/2023
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024
23/08/2023

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019 khối ngành kinh tế và truyền thông

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 22/8/2023 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2023 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019 khối ngành kinh tế và truyền thông, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóahoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 08/2023 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Từ 14h00 ngày Thứ Hai (28/08/2023), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải xuất trình CMTND hoặc thẻ sinh viên do Học viện cấp.

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ (dự kiến trong tháng 10/2023).
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và gửi email cho cô Đỗ Thúy Hằng: hangdt@ptit.edu.vn trước 11h00 Thứ Hai, ngày 28/08/2023.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

QĐTN_D19 KINH TE