Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ II và học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023 được cập nhật trên QLĐT

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2023
13/09/2023
Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 học kỳ I 2023-2024 (tháng 8/2023)
13/09/2023

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy khóa  2019, 2020, 2021, 2022  và các khóa khác còn thời hạn đào tạo – cơ sở Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ đã hoàn thành việc cập nhật điểm học kỳ II, học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023 các khóa 2019, 2020, 2021, 2022 và các khóa khác còn hạn đào tạo trên hệ thống Quản lý đào tạo (https://qldt.ptit.edu.vn).

Phòng Giáo vụ yêu cầu các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra, rà soát điểm của mình.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) đến cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ – hkcuc@ptit.edu.vn trước 17h00 ngày 22/09/2023 để được xem xét giải quyết.

Lưu ý: Nội dung email sinh viên phải ghi rõ các thông tin thắc mắc, kèm số điện thoại liên lạc.

Trân trọng ./.