Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 học kỳ I 2023-2024 (tháng 8/2023)

Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ II và học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023 được cập nhật trên QLĐT
13/09/2023
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật
14/09/2023

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh; Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên dùng chứng chỉ đợt 1-kỳ I năm học 2023-2024 (đợt tháng 8/2023);

Học viện thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên các khóa như sau:

  1. Danh sách các sinh viên đủ điều kiện kèm theo.
  • Cập nhật đầy đủ tất cả các khóa từ 2015 đến 2022 (13/09/2023)
  1. Sinh viên hoàn thiện thủ tục nộp kinh phí xét theo quy định của Học viện:

– Thời gian thu: Từ ngày 05/09/2023 – 30/09/2023

– Hình thức thu: Học viện triển khai thu kinh phí qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link hoặc địa chỉ https://slink.ptit.edu.vn với tài khoản của cá nhân và truy cập chức năng thông tin công nợ để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn).

  1. Các trường hợp chưa hoàn thành nộp kinh phí xét, Học viện sẽ chưa công nhận kết quả mà sinh viên đã đăng ký.
  2. Các sinh viên có thắc mắc về hồ sơ đăng ký xét đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ -SDT:024.385.47797 hoặc gửi email theo địa chỉ: cphien@ptit.edu.vn. Các vướng mắc về kinh phí xét liên hệ Phòng Tài chính kế toán – SĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng ./.

Tải về: DSSV dự kiến được xét CĐR, CĐĐ, MHMT

Chuẩn đầu ra D19

Chuyển đổi điểm D19

Chuẩn đầu ra D15,16,17,18

Chuyển đổi điểm D17

Chuyển đổi điểm D18

Chuyển đổi điểm D20

Chuyển đổi điểm D15, D16

Chuyển đổi điểm + MHMT E21, E22

Chuyển đổi điểm – MHMT D21

Chuyển đổi điểm + MHMT D22