Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2022

Thông báo: Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
29/08/2023
Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2022 và các khóa trước trả nợ (điều chỉnh)
06/09/2023

Thực hiện các Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo, Quy chế Học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.

Học viện thông báo về việc nộp bản sao (bản photo có chứng thực) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đối với khóa 2022 như sau:

 1. Đối tượng, hồ sơ nộp:
 • Đối tượng: Sinh viên khóa 2022 (nếu chưa nộp bản sao bằng THPT khi nhập học).
 • Hồ sơ nộp: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT.
 1. Quy trình nộp:
 • Bước 1: Lớp trưởng nhận danh sách lớp tại văn phòng một cửa và tổ chức thu bản sao bằng tốt nghiệp THPT của lớp. Yêu cầu các thành viên ký tên vào danh sách khi nộp.

* Lưu ý: Trước khi nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, sinh viên ghi góc trên cùng bên phải mặt trong bản sao bằng tốt nghiệp THPT các thông tin sau:

 • Số thứ tự trong danh sách nộp bản sao bằng (theo danh sách gửi lớp trưởng).
 • Mã sinh viên, lớp, số điện thoại liên hệ.
 • Trường hợp sinh viên chưa có bằng tốt nghiệp THPT vì các lý do như: mất, thất lạc, hư hỏng, sai sót đang xin cấp lại, chưa nhận bằng,… phải làm Đơn xỉn gia hạn nộp, nêu rõ lý do chưa nộp; cam kết thời gian nộp và gửi về Phòng Giáo vụ trong thời hạn theo thông báo (theo mẫu gửi kèm).
 • Bước 2: Sau khi thu xong bản sao bằng tốt nghiệp THPT, lớp trưởng xếp theo thứ tự trên danh sách. Những sinh viên chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT phải ghi rõ lý do vào cột ghi chú và kèm theo đơn gia hạn nộp (nếu có).
 • Bước 3: Lớp trưởng bàn giao danh sách và bản sao bằng tốt nghiệp cho Phòng Giáo vụ (tại văn phòng một cửa). Trên danh sách bàn giao ghi rõ số lượng bằng tốt nghiệp thu được và thông tin lớp trưởng (Họ và tên, số điện thoại).
 1. Thời gian, địa điểm nộp:

– Thời gian nộp:

+ Sinh viên nộp và ký nộp cho lớp trưởng: từ ngày 05/9 – 22/9/2023

+ Lớp trưởng nộp lại cho phòng Giáo vụ ngày 25/9 – 06/10/2023.

– Địa điểm nộp: Lớp trưởng bàn giao, nộp danh sách và hồ sơ về phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa).

 1. Xử ỉý vi phạm:

Sinh viên không nộp đúng thời gian quy định sẽ bị Học viện xem xét xử lý theo các Quy chế, Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (điện thoại: 024.33501459; Email: hangdt@ptit.edu.vn).

Tải về:

Toàn văn thông báo + mẫu đơn xin hoãn nộp