Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các lớp Đại học chính quy khóa 2011 (D11CN; D11QT). (20/3/2014 )

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Đợt T3/2014)
19/03/2014
Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (20/3/2014 )
20/03/2014
Show all
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các lớp Đại học chính quy khóa 2011 (D11CN; D11QT).
Ngày 07/04/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành của các lớp Đại học chính quy khóa 2011 ngành Công nghệ thông tin đã hiệu chỉnh cập nhật. Cụ thể như sau:

                  Download file đính kèm.

Trân trọng ./.

———————————————————————————————————

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành của các lớp Đại học chính quy khóa 2011. Ngành quản trị kinh doanh và ngành Công nghệ thông tin. Cụ thể như sau:

Download file đính kèm

Trân trọng thông báo./.