Thông báo v/v: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, trả hồ sơ HSSV

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014
19/02/2014
Thông báo V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3/2014)
27/02/2014
Show all

Kính gửi:    Sinh viên các lớp D09 và L11 đợt 2

                

   Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho 783 sinh viên của các lớp đại học chính quy khóa 2009 (các lớp D09) và 464 sinh viên các lớp chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2011 đợt 2 (các lớp L11đợt 2) được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 tháng 2/2014 (các QĐ công nhận tốt nghiệp số 137 và 138/QĐ-HV, ngày 20/02/2014). Cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 tháng 2/2014 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 tháng 2/2014).

Các trường hợp sinh viên các lớp, các khóa đã thi trả nợ môn, thi lại tốt nghiệp sẽ được xét tốt nghiệp trong các đợt tiếp theo.

2. Từ ngày thứ tư 26/02/2014, phòng  Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.

4. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 7/3/2014.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên L11
Danh sách sinh viên D09
24/2/2014