Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014
18/02/2014
Thông báo v/v: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, trả hồ sơ HSSV
24/02/2014
Show all
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014
Ngày 19/02/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014 của sinh viên các lớp hệ liên thông kh

óa 2012; Cao đẳng đại học chính quy khóa 2010,2011,2013 (bao gồm cả lịch thi phòng máy) cụ thể như sau:

* Tải về file đính kèm

* Đối với các sinh viên đã xin hoãn thi lần 1, đề nghị liên hệ với Trung tâm Khảo thí để được sắp xếp.

 

Cán bộ các lớp phổ biến trong cho các bạn trong lớp được biết để thực hiện nghiêm túc lịch thi đã được ban hành. Mọi điều chỉnh sẽ được phòng Giáo vụ thông báo sau.

Trân trọng ./.

Tải về: