Thông báo: V/v Xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 ngành Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)
10/03/2014
Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Đợt T3/2014)
19/03/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ Đại học chính quy  khóa 2010–2014 ngành Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 14 tháng 03 năm 2014, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Kế toán khóa 2010-2014 như sau:

1.      Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

– Sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, không có môn học nào còn nợ điểm (trừ môn GDTC, GDQP, KNM), không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập.

– Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp có điểm trung bình chung học tập đạt từ 6,90 trở lên được làm Khóa luận tốt nghiệp. (Trường hợp sinh viên đủ điều kiện KLTN nhưng có nguyện vọng tham gia dự thi tốt nghiệp thì phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 02 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban)

– Các trường hợp đủ điều kiện còn sẽ ôn tập kiến thức dự thi theo đề cương và thi khối kiến thức tốt nghiệp gồm 3 môn là: Nguyên lý 2, Cơ sở ngành và Chuyên môn ngành.

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi do còn nợ môn học được tham gia ôn tập kiến thức tốt nghiệp cùng khóa học và được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp sau khi đã trả nợ xong môn học (02 tuần trước khi tổ chức thi tốt nghiệp theo kế hoạch)...

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.      Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp: đăng ký, thực hiện Khóa luận tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của Khoa Kế toán 1 và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

– Sinh viên dự thi tốt nghiệp tham gia các buổi hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi theo đề cương (kế hoạch học sẽ được phòng Giáo vụ, Khoa thông báo cụ thể sau).

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách kèm bảng điểm
18/3/2014