Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )
18/02/2014
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013-2014
19/02/2014

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học từ xa – Tháng 02.2014 cho các sinh viên, cụ thể:

– Đại học từ xa – Cơ sở Hà Nội: 166 bằng (danh sách kèm theo);

– Đại học từ xa – Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: 166 bằng (danh sách kèm theo);

(Theo các QĐ công nhận và cấp bằng tốt nghiệp số: 1121 ngày 18/11/2013; 875 ngày 30/11/2013; 976÷980 ngày 18/11/2013, )

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

§  Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên (tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh).

§  Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo cho sinh viên được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và phối hợp với Phòng Chính trị & Công tác sinh viên, Phòng Giáo vụ tổ chức phát bằng cho sinh viên (tại Cơ sở Hà Nội).

§  Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức trả bằng cho sinh viên theo quy định.

§  Các sinh viên cơ sở đào tạo Hà Nội hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần (từ ngày 20/02/2014).

 Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp