Thông báo V/v: Tổ chức học lại tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014

Thông báo: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ ngành kỹ thuật niên khóa 2011-2015
18/09/2015
Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành VT, CN
30/09/2015
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức tăng cường tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy khóa 2014 cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; căn cứ hướng dẫn số 705/HD-HV ngày 14/9/2015 về việc: Tổ chức học tăng cường các học phần tiếng Anh cho sinh viên ĐH-CĐ khóa 2014; để đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra đối với tiếng Anh của Học viện,  phòng Giáo vụ thông báo tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014 cụ thể như sau:

1.      Nguyên tắc:

–         Sinh viên không đạt tiếng Anh bậc I chỉ phải học lại những kỹ năng không đạt yêu cầu (dưới 30 điểm), không  bắt buộc phải học lại cả 4 kỹ năng;

–         Sinh viên được phép đăng ký học cải thiện một số kỹ năng để đảm bảo tổng điểm không nhỏ hơn 160 điểm (điều kiện đạt);

–         Mỗi kỹ năng theo quy định tương đương 2 tín chỉ. Nếu sinh viên đăng ký học cả 4 kỹ năng thì được tính tương đương 7 tín chỉ.

–         Quy định Mã từng kỹ năng tiếng Anh bậc 1: TAB1NO – Kỹ năng nói; TAB1NG – Kỹ năng nghe; TAB1DO – Kỹ năng đọc; TAB1VI – Kỹ năng viết.

2.      Đối tượng  đăng ký học: Sinh viên ĐH-CĐ khóa 2014 không đạt tiếng Anh bậc 1 trong học kỳ 2 năm học 2014-2015.

3.      Quy trình đăng ký: (2 bước)

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng: Sinh viên phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký onlinehttp://qldt.ptit.edu.vn  từ 8h ngày 24/9/2015 đến hết ngày 27/9/2015;

Bước 2: Đăng ký lịch học: Sau khi đăng ký nguyện vọng, Học viện sẽ công bố Lịch giảng dự kiến trên trang Web. Sinh viên phải nghiên cứu kỹ lịch giảng và phải đăng ký lịch học (TKB) trên hệ thống đăng ký online http://qldt.ptit.edu.vn  từ 12h ngày 29/9/2015 đến 17h ngày 30/9/2015.

4.      Thời gian học: 18h00 – 20h30 Từ ngày  5/10/2015 đến 6/12/2015; Thời gian thi được công bố sau.

5.      Kinh phí: 320.000đ/01 tín chỉ

Phòng Giáo vụ  sẽ phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại trên website  http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, quy trình trên đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Thời khóa biểu tiếng anh tăng cường tiếng anh bậc 1 học kỳ 1 năm học 2015-2016