Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề khóa 2015

Thông báo: Thời khóa biểu Tiếng anh và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp CLC khóa 2015
01/10/2015
Thông báo: Kết luận của hội đồng họp xét, xử lý kết quả học tập năm học 2014-2015
06/10/2015
Show all
THÔNG BÁO

Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy dài hạn, Cao đẳng nghề khóa 2015

 

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch học kỳ I năm học 2015-2016 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh (GDQP-AN cho sinh viên Đại học – Cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2015, Cao đẳng nghề khóa 2015. Cụ thể:

1. Đối tượng tập trung: Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2015 và Cao đẳng nghề khóa 2015.

2. Thời gian:     18h00 ngày thứ Năm, 01/10/2015

3. Địa điểm:     Hội trường số I – Cơ sở đào tạo Hà Đông

4. Nội dung:      Giảng viên của Trung tâm GDQP Hà Nội 1 cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học GDQP-AN, quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc có liên quan…

5. Yêu cầu đối với Ban cán sự các lớp:

– Phổ biến trước kế hoạch học tập GDQP-AN (kèm theo) cho toàn thể sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập. Trường hợp đã có chứng chỉ GDQP-AN hoặc do điều kiện sức khỏe, sinh viên phải làm đơn cùng với đầy đủ giấy tờ để chứng minh và nộp trực tiếp cho phòng Giáo vụ (Văn phòng Một cửa) trước ngày 02/10/2015

– Tập hợp tất cả các ý kiến của sinh viên trong lớp cũng như đề xuất, kiến nghị của lớp gửi phòng Giáo vụ ngay trong buổi tập huấn;

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu Ban cán sự các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Toàn văn thông báo

Kế hoạch đào tạo QPAN 2015