Thông báo: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ ngành kỹ thuật niên khóa 2011-2015

Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
11/09/2015
Thông báo V/v: Tổ chức học lại tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014
23/09/2015
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

Kính gửi:             –  Khoa Viễn thông 1         

                              – Khoa Công nghệ thông tin 1

                              – Khoa Kỹ thuật Điện tử 1

                              – Khoa Cơ bản 1

                              – Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

                              – Phòng Hành chính – Bảo vệ

 Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy niên khoá 2011 – 2015 các ngành kỹ thuật (các lớp D11VT, CNTT, ĐPT, Đ-ĐT) đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, phòng Giáo vụ gửi quý Khoa, Viện, Phòng thời khóa biểu hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên thuộc các hệ này (kèm công văn).

Đề nghị giảng viên giảng dạy các môn đã được phân công giảng dạy theo kế hoạch điền đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi giảng dạy của lớp và thực hiện đúng thời khóa biểu đã ban hành.

Trân trọng sự phối hợp thực hiện của quý Khoa, Viện, Phòng!

Tải về:

Kế hoạch giải đáp thắc mắc, ôn tập (21/09/2015)
Đề cương ôn thi tốt nghiệp
18/9/2015