Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành VT, CN

Thông báo V/v: Tổ chức học lại tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014
23/09/2015
Thông báo: V/v Tạm thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 – 2016
30/09/2015
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành VT, CN – Cơ sở đào tạo Hà Nội


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; Căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 30 tháng 9 năm 2015, Phòng Giáo vụ thông báo điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ liên thông khóa 2013 ngành VT, CNTT như sau:
 

1.    Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

– Các sinh viên có đủ các điều kiện sau được Học viện xét, cho phép thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

+ Đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp cuối khóa

+ Không nợ học phí theo quy định của Học viện

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập.

– Hình thức thực hiện:

+ Làm đồ án tốt nghiệp: áp dụng đối với các sinh viên đủ điều kiện nêu trên và các điều kiện: Không còn nợ môn và có mức Điểm TBC tích lũy theo thang điểm 4-hệ tín chỉ đạt từ 2.80 trở lên.

+ Học và thi một số học phần chuyên môn: Sinh viên thực hiện 02 tiểu luận/chuyên đề tương ứng 6 tín chỉ và áp dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện còn lại.

– Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN  nếu có nhu cầu có thể chuyển sang thực hiện các tiểu luận (SV làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 02 tuần kể từ ngày thông báo).

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp do còn nợ học phần thực tập tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã trả nợ xong...

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện do còn nợ học phí nếu hoàn thành việc nộp học phí trước 05/10/2015 sẽ được xét, đưa vào danh sách làm tốt nghiệp cùng đợt. Các trường hợp còn lại sẽ được xét cùng với các khóa sau, sau khi đã hoàn thành việc nộp học phí.

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp, hình thức thực hiện tương ứng, kết quả học tập toàn khóa, danh sách nợ học phí… đề nghị xem tại website http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.    Kế hoạch thực hiện:

– Sinh viên tập trung nghe Khoa chuyên môn hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký Đồ án tốt nghiệp, các nhóm/Chuyên đề theo lịch sau:

+ Ngành VT:         9h00 thứ sáu ngày 08/10/2015 tại phòng 25 nhà B9.

+ Ngành CNTT:    9h00 thứ năm ngày 07/10/2015 tại phòng 25 nhà B9

– Sinh viên thực hiện Đồ án/Chuyên đề theo sự hướng dẫn của Khoa VT1 và Khoa CNTT1.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên đủ/ chưa đủ điều kiện
30/9/2015